logo

English
                 

General 찔레꽃

2005.05.03 06:20

오세윤 Views:7113


         찔 레 꽃

                         오 세 윤

    조곤조곤
    아침 비 내리는
    낮은 산길
    모롱이 돌다

    찔레꽃 흐드러지게

    무더기
    만나는 보셨는지요.

    꽃 빛 만도 당신
    그리움인데

    코끝 아릿한 향은
    어쩌란 건지

    두고 오기 아쉬워
    조금 걷다
    돌아서
    다시 갑니다Music: 찔레꽃 피면 (양희은), Background from the Internet
Webpage by S. Steven Kim - May 3, 2005


No. Subject Date Author Last Update Views
Notice How to write your comments onto a webpage [2] 2016.07.06 운영자 2016.11.20 13685
Notice How to Upload Pictures in webpages 2016.07.06 운영자 2018.10.19 1982
Notice How to use Rich Text Editor [3] 2016.06.28 운영자 2018.10.19 1229
Notice How to Write a Webpage [1] 2016.06.28 운영자 2018.10.19 1257
1626 하나님을 헷갈리게 하지마! [6] 2005.04.22 이 한중 2005.04.22 6490
1625 [re] Perry Hotel.....Hahn Joong Lee [3] 2005.04.27 물안개 2005.04.27 7368
1624 [re] 부부의 미학(美學).....오 세 윤 [5] 2005.04.26 물안개 2005.04.26 6997
1623 부부싸음과 남편의 능력(퍼옴) [5] 2005.04.22 kyu hwang 2016.06.17 6804
1622 봄소식, 우리 소식들 [5] 2005.04.23 kyu hwang 2005.04.23 7566
1621 단체 특별 휴가 모집 광고 2005.04.24 閒心閒놈 2005.04.24 7958
1620 A Snow Blizzard in April, Michigan [3] 2005.04.24 이한중 2005.04.24 6895
1619 From the Queen Mary 2 [9] 2005.04.25 一水去士 2005.04.25 7707
1618 천국과 지옥 (퍼옴) [2] 2005.04.29 석주 2005.04.29 6778
1617 Michigan 4 stooges의 추억들 [2] 2005.04.30 kyu hwang 2005.04.30 6975
1616 The Priceless Thing that Mastercard can't buy [2] 2005.05.02 一水去士 2005.05.02 7248
» 찔레꽃 [3] 2005.05.03 오세윤 2005.05.03 7113
1614 찔레꽃의 전설 [2] 2005.05.03 一水去士 2005.05.03 7127
1613 진달래 피던 故鄕 [5] 2005.05.04 민경탁, 閒心詩人 2005.05.04 6614
1612 아름다운 연꽃 처럼 (퍼옴) [1] 2005.05.07 YonnieC 2005.05.07 8216
1611 Coffee drink 에 관하여 [6] 2005.05.14 석주 2005.05.14 6989
1610 황룡, 그 오색의 그리움 (기행문) [6] 2005.05.14 오세윤 2005.05.14 5873
1609 Coffee drink 에 관하여 ( 화창한 날 마시면 좋은 커피) [5] 2005.05.16 석주 2005.05.16 7911
1608 삶의 16가지 메세지 (퍼옴 from Daum.net) [5] 2005.05.18 一水去士 2005.05.18 6454
1607 금도협(金刀峽)의 손수건 (여행기) [9] 2005.05.19 오세윤 2005.05.19 6593