logo

English
                 


한국의 충격적인 소식에 전 세계가 경악! 강원도 '하얀 황금' 3000만t 발견.

 

시진핑은 너무 걱정해서 잠을 잘 수 없습니다. 중국의 사악한 계획이 연기로 번지고 있습니다.

Jun 4, 2022 by Rino Maldito

 

한국의 충격적인 소식에 전 세계가 경악! 강원도 '하얀 황금' (=lithium) 3000만t 발견.

The original article: https://youtu.be/4Kq2gLU5ucc

No. Subject Date Author Last Update Views
Notice How to write your comments onto a webpage [2] 2016.07.06 운영자 2016.11.20 15541
Notice How to Upload Pictures in webpages 2016.07.06 운영자 2018.10.19 13877
Notice How to use Rich Text Editor [3] 2016.06.28 운영자 2018.10.19 2706
Notice How to Write a Webpage 2016.06.28 운영자 2020.12.23 27494
8471 峨眉山月歌(아미산월가): 아미산달 노래 [1] 2022.06.30 정관호*63 2022.06.30 14
8470 사라진 미국 5.16 쿠테타 외교 문서와 미국의 역활 [3] 2022.06.29 온기철*71 2022.07.01 33
8469 부산 공연 - Placido Domingo and 김호중 [1] 2022.06.28 운영자 2022.06.28 34
8468 박종훈ㅡ세계화는 끝났다! 국제 경제 패권 전쟁 [5] 2022.06.28 운영자 2022.06.28 124
8467 [LPGA] 전인지, 3년8개월만에 눈물의 우승, 메이저 위민스PGA 정상에 [4] 2022.06.26 황규정*65 2022.06.26 46
8466 왜 금리를 인상하면 인프레이숀이 잡일까? [4] 2022.06.23 온기철*71 2022.06.29 61
8465 Binary system(이진법) and I Ching(역학; 주역) 2022.06.22 온기철*71 2022.06.22 30
8464 Saxophone 연주곡 by 이석화, 1000 songs [1] 2022.06.22 운영자 2022.06.26 36
8463 황선우 수영 세계선수권 자유형 200m 은메달 [1] 2022.06.20 황규정*65 2022.06.20 186
8462 Stalin wanted U.S. got involved in Korean War! [2] 2022.06.20 온기철*71 2022.06.20 38
8461 Voltaire and China [1] 2022.06.16 온기철*71 2022.06.17 40
8460 COVID19 Another wave in Summer [2] 2022.06.14 온기철*71 2022.06.18 47
8459 6.25 72년 [2] 2022.06.12 온기철*71 2022.06.14 61
8458 우리는 누구인가? 고대역사를 본다. [2] 2022.06.11 운영자 2022.06.12 48
8457 서울대 스키부의 회고 -창단 60주년 기념에 [5] 2022.06.07 운영자 2022.06.10 64
8456 SNU Ski 부 60주년을 준비하면서... [1] 2022.06.07 운영자 2022.06.11 40
8455 송해 별세 [3] 2022.06.07 온기철*71 2022.06.09 50
8454 황희찬·손흥민 연속골… 칠레에 2대 0 완승 [6] 2022.06.06 황규정*65 2022.06.14 56
8453 [LPGA] 호주교포 이민지, US Open 우승, 2년 연속 Majpr [5] 2022.06.05 황규정*65 2022.06.09 93
» 강원도의 기적 - "The White Gold" [3] 2022.06.04 운영자 2022.06.06 71